Teambuilding

Het maken van kerstkransen is niet alleen een gezellige manier om in de kerststemming te komen, maar het biedt ook een perfecte gelegenheid voor teambuilding. Deze creatieve bezigheid verenigt teamleden in een gezamenlijk project dat zowel plezierig als waardevol is.

Leer elkaar beter kennen

Als je met de handen bezig bent, komt er ruimte in het hoofd. Dan kun je het over dingen hebben waar je het tijdens werk niet over praat. Je leert elkaar beter kennen en ziet een andere kant van jouw collega’s.

Inspiratie & creativiteit

Iedereen wordt aangesproken op zijn creatieve vermogen. En zonder creativiteit zijn wij niet in staat problemen op te lossen. Het is dus van belang creativiteit te bevorderen in een team. Teamleden kunnen hun creatieve talenten combineren, van kleurenselectie tot ontwerpconcepten. Het zijn de kleine dingen waarbij je elkaar kunt inspireren.

Iedereen werkt anders

Tijdens deze workshop komen de persoonlijkheden binnen een team ook naar boven. Zo zie je dat sommigen heel gestructureerd te werk gaan en nadenken voordat ze aan de slag gaan. Anderen beginnen op gevoel de kerstkrans op te bouwen. Het wordt duidelijk wie perfectionistisch is, maar ook wie de slordervos is. Je ziet dat iedereen op een andere manier werkt en denkt. En dat ieders aanpak tijdens de workshop overeenkomt met de aanpak in het dagelijks werk. Dit geeft inzicht en begrip wat de samenwerking op de werkvloer ten goede komt.

Ontspanning

Het maken van kerstkransen is ook een ontspannende en stressverlagende activiteit. In een informele setting kunnen teamleden zich losmaken van de dagelijkse werkstress en genieten van een gezellige sfeer. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving en verhoogt de teamgeest, wat zich vertaalt naar een meer samenhangend en productief team.